Informazioni sull'evento

Condividi questo evento

Data e ora

Località

Località

ul. "6-ti septemvri" 37

37 ulitsa "6-ti septemvri"

1000 Sofia

Bulgaria

Visualizza Mappa

Descrizione evento
The program follows 44 pedagogical steps of Meyerhold transmitted through direct teaching process from Maestro Kustov to Maestro Bogdanov

Informazioni sull'evento

OPEN CALL

International Intensive Course - Theatrical Biomechanics of Meyerhold - First Level

Directed by Gennadi Nicolaevic Bogdanov

Assistent Claudio Massimo Paternò

The program follows the same educational path devised by Meyerhold in the early 1900s. It starts from the first technical instruments up to the composition and dramaturgy.

The methodology of the system is based on an extreme awareness of the actor of his own expressive tools and on an organization of rational and scientific work that gradually accompanies the student in every aspect of his training path.

EDUCATIONAL GOALS

➢ Create a physical, vocal, spatial, emotional consciousness

➢ Provide universal basic technical tools

➢ Expand technical knowledge

➢ Develop an artistic consciousness

➢ Indicate work paths capable of translating the idea into an artistic act

-

Deadline: August 30, 2020

EARLY BIRD: € 390 ends 30 May 2020

Full Fee: € 480 after 30 May 2020

PLACES ARE LIMITED! SO PLEASE REGISTER!

-

Application form: https://www.lazanzaralab.com/meyerhold-apply

More info: https://www.lazanzaralab.com/workshops

Program details: https://www.lazanzaralab.com/meyerhold-program

Theachers: https://www.lazanzaralab.com/meyerhold-teachers

Fees and enrollment: https://www.lazanzaralab.com/meyerhold-fees

Facebook EVENT: https://www.facebook.com/events/876880816065829/

-

CONTACT US:

+359 886 612 917; +39 347 885 8699

lazanzaralab@gmail.com

www.LaZanzaraLab.com

Международен Интензивен Курс - Театрална биомеханика на Мейерхолд - Първо ниво

Водещ Генади Николаевич Богданов

Асистент Клаудио Масимо Патерно

Програмата следва метода на обучение, създаден от Мейерхолд в началото на 1900 г. Започва с овладяване на базисни технически умения и преминава към композицията и драматургията.

Методологията на системата се основава на пълното осъзнаване от страна на актьора на неговите собствени изразни средства, както на организацията на рационален и научен метод на работа, който постепенно придружава студента във всеки аспект от обучителния му път.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ

➢ Достигане на физическо, гласово, пространствено, емоционално осъзнаване

➢ Осигуряване на универсални основни технически умения

➢ Разширяване на техническите познания

➢ Развиване на артистично съзнание

➢ Задаване насока за работен процес, способен да превърне идеята в творчески акт​

-

Краен срок за записване: 30 август 2020

Ранно записване: € 390 до 30 май 2020

Редовна такса: € 480 след 30 май 2020

МЕСТА СА ОГРАНИЧЕНИ! МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ!

-

Регистрационна форма: https://www.lazanzaralab.com/meyerhold-apply?lang=bg

Повече: https://www.lazanzaralab.com/workshops?lang=bg

Програма: https://www.lazanzaralab.com/meyerhold-program?lang=bg

Преподаватели: https://www.lazanzaralab.com/meyerhold-teacherslang=bg

Такси и записване: https://www.lazanzaralab.com/meyerhold-fees?lang=bg

Facebook Събитие: https://www.facebook.com/events/876880816065829/

--

КОНТАКТИ:

+359 886 612 917; +39 347 885 8699

lazanzaralab@gmail.com

www.LaZanzaraLab.com

Condividi con gli amici

Data e ora

Località

ul. "6-ti septemvri" 37

37 ulitsa "6-ti septemvri"

1000 Sofia

Bulgaria

Visualizza Mappa

Salva questo evento

Evento salvato