Evento finale progetto BeeDiversity - ZAKLJUČNI DOGODEK PROJEKTA BEEDIVERSI

Evento finale progetto BeeDiversity - ZAKLJUČNI DOGODEK PROJEKTA BEEDIVERSI

Azioni e Pannello dettagli

Gratuito

Data e ora

Località

Azienda Pilota Dimostrativa Vallevecchia -Veneto Agricoltura

Strada Provinciale Portogruaro Brussa

Via Dossetto, 3 Caorle

30021 Caorle

Italy

Visualizza mappa

Evento finale del progetto Bee-Diversity - in aula e in campo - ZAKLJUČNI DOGODEK PROJEKTA BEE-DIVERSITY

Informazioni sull'evento

Ore 9.00 Welcome coffee

Ore 9.30 Indirizzi di saluto

Ore 9.45 Introduzione - Il progetto Beediversity. Buone pratiche e iniziative per la compatibilità agricoltura-apicoltura in aree Natura 2000Silvano Cossalter – Veneto Agricoltura

Ore 10.00 Visita all’esterno - Le postazioni delle arnie elettroniche, le principali coltivazioni sperimentali, l’ambiente di Vallevecchia

Ore 11.30 Rientro al Centro e relazioni

Le buone pratiche in aree con coltivazioni a seminativo - Lorenzo Furlan – Veneto Agricoltura

Le buone pratiche in aree con prati e pascoli - Stefano Bovolenta – Università degli Studi di Udine

L’Apicoltura di precisione e l’APP Beediversity - Diego Santaliana – Polo Tecnologico Alto Adriatico

Iniziative per l’apicoltura in Slovenia - Helena Cvenkel, BSC Business Support Center Kranj

Una proposta formativa per la biodiversità - Bosic Janko, Facoltà di biotecnologie, Università Lubiana

Ore 13.00 Conclusioni e light lunch

Nel pomeriggio i partecipanti potranno visitare le sale espositive dell’Osservatorio ValleVecchia

Iscrizione obbligatoria da effettuarsi qui su eventbrite.it

Traduzione simultanea italiano-sloveno

_______

ZAKLJUČNI DOGODEK PROJEKTA BEE-DIVERSITY

Izboljšanje biotske raznolikosti z inovativnim upravljanjem ekosistemov in spremljanjem dejavnosti čebel

9.00 Kava dobrodošlice

9.30 Pozdravni nagovori

9.45 Uvod

Projekt Beediversity. Dobre prakse in pobude za sobivanje kmetijstva in čebelarstva na območjih Natura 2000 - Silvano Cossalter – Veneto Agricoltura

10.00 Ogled okolice

Postaje z elektronskimi panji, najpomembnejši pridelki poskusne kmetije, naravno okolje v območju Vallevecchia

11.30 Vrnitev v center in nastopi govornikov

Dobre prakse na območjih, namenjenih pridelavi poljščin - Lorenzo Furlan – Veneto Agricoltura

Dobre prakse na območjih s travniki in pašniki - Stefano Bovolenta – Univerza v Vidmu

Precizno čebelarstvo in aplikacija Beediversity - Diego Santaliana – Polo Tecnologico Alto Adriatico

Pobude na področju čebelarstva v Sloveniji - Helena Cvenkel, BSC, Poslovno podporni center, Kranj

Izobraževanje na področju biotske raznovrstnosti - Janko Božič, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

13.00 Zaključki in lahko kosilo

Popoldne si lahko udeleženci ogledajo razstavne prostore opazovalnice Vallevecchia

Obvezen vpis na eventbrite.it

Simultano tolmačenje iz italijanščine v slovenščino

Immagine Evento finale progetto BeeDiversity - ZAKLJUČNI DOGODEK PROJEKTA BEEDIVERSI

Condividi con gli amici