Gratuito

Çrregullimet në të nxënë Prof. Paolo Scapellato

Informazioni sull'evento

Condividi questo evento

Data e ora

Località

Località

Skopje Qëndra Savant

Qëndra Savant

Skopje

Macedonia, Republic of

Visualizza Mappa

Descrizione evento
Çrregullimet specifike në të nxënë Shkurtë Shkup 2020

Informazioni sull'evento

Prof.Paolo Scapellato është profesor në

Università Europea di Roma.

Trainer CBT në Istitutin Skinner Roma;

Psikolog Konsulente Tribunale Minorile;

Direktor supervisor në Qendrën CEF MARCHE për Çrregullimet në të nxënë. ADHD dhe Autizmin..

Autor i disa librave për temt e ndryshme si : Ankthi, varësitë dhe Trajtimin Klinik.

Psikoterapeut CBT dhe EMDR.

Është konsulent për shtëpinë botuese Giuntin për tematikën e testeve.

Link: për të njohur më shumë Prof. Dr. Paolo Scapellato

https://www.emiitaly.com/paolo-scapellato/

http://www.universitaeuropeadiroma.it/cv/PAOLO-SCAPELLATO.pdf

http://www.cepmarche.it/mc/i-professionisti/dott-paolo-scapellato/

http://www.paoloscapellato.com/paolo/

https://www.youtube.com/watch?v=qpH-Ms9OnzE

http://www.mondadoristore.it/libri/Paolo-Scapellato/aut01674014/

Trajnimi është dy ditor me përmbajtje të ndryshme nga prezantimi teorik, metodologji pune, vlerësime me implementim të testeve dhe instrumeneteve të tjera matëse, metoda për trajtim dhe mbështetje.

Programi

Dita Parë :

Regjistrimet

Elton Kazanxhi & Sema Halili prezantojnë Shkollën e Psikotraumatologjisë.

Paolo Scapellato :

Eksperienca italiane dhe ligji 104/92 . 170 / 2010/ Legge 53/2002 (BES Direttiva 2012 ) për mbrojtjen e femijëve me disabilitet dhe aftesi të kufizuara.

Prorikollolli CEF MARCHE.

Vlersimi preventiv DSM V ICD 10.

Disfunksionimi Organik&Funksional, Dispraksia, Disonomia, Diskalkulia, Disortografia, Disleksia.

Çrregullimet e vemëndjes, hiperaktivitetit dhe impulsivitetit -ADHD, Funksionimi Intelektual dhe Vlerësimi i fëmijëve me ADHD.

Disleksia dhe çrregullimi vizual - Teoria Magnocellulare në Disleksi

Çfarë të vlersojme në edukimin parashkollor, shkollën fillore, dhe tutje.

Ndërhyrjet abilituese terapeutike instrumentale për kategoritë:

- Fonologjike,

- Perceptive

- Vizuale

- Motorike.

- Ortografike

- Shkrim dhe lexim

.

Teknika Setting

Setting teknik - Teknikë rehabalituese jashtë shkollore

Setting teknik shkollore- e specializuar për në shkollë

Setting Familjar.

Plani terapeutik specifik për mësuesit, psikologët, logopedët, defektologët dhe edukatorët.

Dita e dytë

Zhvillimi - Trauma dhe korteksi prefrontal, Hiperktiviteti

👉TESTIMI DHE BATERIA PËR VLERËSIM NË TË NXËNË

👉Vlerësimi i Disleksisie dhe Disortografise në zhvillim

(Giuseppe Sartori, Remo Job e Patrizio E. Tressoldi – DDE-2, 2007: prove 1-2-3-4-5)

👉 TEST MT: korrektimi - rapid Test + kuptimi

Protokollin CEF MARCHE

Intrumentet e vlerësimit- Batteria Cornoldi.

👉 Bateria për vlerësimin e shkrimit dhe kompetencës ortografike

(Tressoldi dhe Cornoldi, 2000) Testet e shpejtësisë (Cornolds):

(1) Shkrimi i leleve

(2), numra në fjalë

(3) Testi i diktimit gjyqësor (media I elem -III) Bateri për Vlerësimin e Dysleksisë zhvillimore dhe dysorthography-2 - Giuseppe Sartori, Remo Jobi dhe Patrick E. Tressoldi - DDE-2, 2007: 6-7-8 prova.

TEKSTE SPONTANE DHE VËZHGIMET KUALITATIVE PËR LEXIM DHE PËRKUFIZIM.

👉 Bateri për Vlerësimin e Disleksisë zhvillimore dhe dysorthography-2 - Giuseppe Sartori, Remo Jobi dhe Patrick E. Tressoldi - DDE-2, 2007: 1-2-3-4-5

Testet MT TESTS: korrektësia dhe shpejtësia + kuptueshmëria

👉 TESTIMI SHKRIMIT

Bateria për vlerësimin e shkrimit dhe kompetences ortografike në shkollën fillore (Tressoldi dhe Cornoldi, 2000);

Testet e shpejtësisë (Cornolds):

Shkrimi i leleve (1), (2), numra në fjale; Testi i diktimit gjyqësor (media I elem -III);

Bateri për Vlerësimin e Disleksisë zhvillimore dhe dysorthography-2 - Giuseppe Sartori, Remo Jobi dhe Patrick E. Tressoldi - DDE-2, 2007: 6-7-8 prova

TEKSTE SPONTANE DHE VËZHGIMET KUALITATIVE TESTIMI PËR Llogaritjen TESTIMET SHKOLLES FILLORE / DYTESORE CIKLI ULET AC-MT I KLASA Erickson TEST BZHA-2 Battery dyscalculia zhvillimore (viti i tretë i shkollës fillore në vitin e tretë të nivelit të shkollës së mesme I) - Erickson

Tekste për Vëmendjen : Testi Ziles i modifikuar për Kapacitetet e planifikimit.

Test Tower London Tower - Krahasimi dhe Kthimi i të dhënave me WISC ose WAIS.

Ora 17:00 Përshëndetjet dhe certifikata

Pagesa është kusht për pjesmarrje :

Kosto : 60€

Anëtarët pranë Cortex dhe Qëndrës Savant - 50

Studentët 40 Euro  (Kërkohet dokument që vërteton që jeni studentë) .

Hapur për : profesionist dhe studentë të shkencave humane (psikologë, logopedë, defektologë, mësues, edukator etj.)

Për informata shtesë shkruani në FB dhe Instagram

Qenda Cortex dhe Qendra Savant .

Email: CORTEX.PS.CO@GMAIL.COM

shoqata-savant@outlook.com

Tel: 071 979 974 - Qendra Cortex

071 981 826 - Qendra Savant

Rregjistrime me pagesë në lokalet e Qendrës Savant në Shkup &

Qendra Cortex në Tetovë.

Numri është i limituar dhe regjistrimet mbyllen më . 20 Shkurt 2020

Condividi con gli amici

Data e ora

Località

Skopje Qëndra Savant

Qëndra Savant

Skopje

Macedonia, Republic of

Visualizza Mappa

Salva questo evento

Evento salvato