€309.61

Театрален Уъркшоп - Corpo, Commedia e Improvviso - Sofia 2020

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Palace of Culture

Bulevard "Bulgaria" 1

1463 Sofia

Bulgaria

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organizer to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description
Уникален Театрален Уъркшоп - съчетание между Традиция и Иновации / Unique Theater Workshop - the union between Tradition and Innovation

About this Event

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Комедия Дел Арте и Експресивно Движение

Какво: Техники на Театрална Биомеханика, Танцов театър, Акробатика и Маските на Комедия Дел Арте, вълшебни и завладяващи.

Кой: Театрална Лаборатория La Zanzara с Алесандра Кортези и Лука Комастри от Италия

Кога: 6 - 10 януари 2020 г.

График:

 •  5 интензивни дни
 •  10 часа дневно
 •  40 часа обучение
 •  Сутрин 9:00 - 12:30
 •  Следобед 14:30 - 19:00

Къде: Нов театър НДК, София, България

За кого: Уърк шопът е насочен към професионалисти от сферата на театъра и сценичните изкуства и към всеки желаещ да достигне по-дълбоко осъзнаване на тялото, като изследва всички възможности на движението по един свободен и забавен начин.

Работен език: италиански / английски / български.

Участници: 18 участници (броят е ограничен, за да се гарантира качествен процес на обучението)

Редовна такса: 340 € (за целия семинар 5 дни - 40 часа)

Промоционална такса: до 30 ноември 2019 г.

 •  289 евро за възрастни
 •  219 евро за студенти

Важно:

Плащане може да се извърши само след потвърждение на вашата регистрация.

Попълнете формуляра за заявка за резервация: кликнете тук

La Zanzara Lab осигурява помощ за настаняване на участници от чужбина и извън София.

Повече информация кликнете тук

Преподаватели

Програма

***

Commedia dell'Arte and Expressive Movement

What: Theater Biomechanics, Dance Theater, Acrobatics and the Masks of Commedia dell'Arte, fascinating and magical.

Who: La Zanzara Lab with Alessandra Cortesi and Luca Comastri from Italy

When: 6 - 10 January 2020

Schedule:

 • 5 intensive days
 • 10 hour daily
 • 40 hours
 • Morning 9:00 - 12:30
 • Afternoon 14:30 - 19:00

Where: New Theater NDK, Sofia, Bulgaria

Target: The workshop is aimed at theater professionals and anyone who wants to gain greater body awareness, exploring all the possibilities of the movement totally free from schemes and with fun.

Working language: Italian / English / Bulgarian.

Participants: only 18 participants. (The enrollment is limited to ensure the highest quality of the workshop.)

Regular Fee: € 340 (for the entire workshop 5 days - 40 hours)

Promotional Fee: till 30 November, 2019

* € 289 for adults

* € 219 for students

​Payment can be made only after our confirmation of registration.

Complete the Booking request form: click here

La Zanzara Lab provides assistance for the participants from outside Sofia and abroad.

More info click here

Teachers / docenti

Program / programma

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

***

Тялото - il Corpo

Тялото никога не лъже. То ни разкрива, издава нашите мисли и емоции.

Да узнаем езика на своето тяло, за да постигнем осъзнаване, изразителност, креативност.

Комедията - la Commedia

Развиваме хармонията между тяло - ритъм - импровизация - маски.

Между Традиция и Иновации, създаваме нов контекст и значения.

Комедия Дел Арте е основополагащ елемент на Европейския модерен театър.

Импровизо - l'Improvviso

Импровизацията е тази фаза от работата, в която срещаме с "неизвестното".

Истинската импровизация е диалог между хората, нещо, което се случва, откритие, което може да се направим единствено с "другия".

***

The Body - il Corpo

Our body does not lie. It says about us, it betrays our thoughts and our emotions.

We learn the language of our own body to achieve awareness, expressiveness and creativity.

The Comedy - la Commedia

We work on the harmony between body and rhythm, improvisation and masks.

Between Tradition and Innovation we create new context and meanings.

The Commedia dell'Arte is the founding element of the European Modern Theater.

The Impromptu - l’Improvviso

Impromptu is a phase of the work in which we will meet the unknown.

Real improvisation is a dialogue among people, something that happens, something to discover with others.

***

Share with friends

Date and Time

Location

National Palace of Culture

Bulevard "Bulgaria" 1

1463 Sofia

Bulgaria

View Map

Refund Policy

Contact the organizer to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved